Về chúng tôi

Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội là thành viên trong hệ thống của Học viện quốc tế đào tạo CNTT NIIT Ấn Độ trên toàn cầu, được thành lập năm 2002 trên cơ sở hợp tác giữa Học viện NIIT Ấn Độ và Trung tâm Đào tạo CNTT (trực thuộc Viện Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ). Công nghệ đào tạo của NIIT-ICT Hà Nội tuân theo chuẩn của Học viện quốc tế đào tạo CNTT NIIT Ấn Độ: 1. Đội ngũ giảng viên của NIIT-ICT Hà Nội là những người có trình độ và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đã vượt qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt của Học viện NIIT Ấn Độ. 2. Cơ sở hạ tầng của NIIT-ICT Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế (phòng máy hiện đại, thư viện điện tử với những tài liệu tham khảo cập nhật các công nghệ mới nhất) 3. Dịch vụ hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 4. Chương trình đào tạo với công nghệ tiên tiến nhất LACC

bep-dien-tu-chefs

Các môn học trong chương trình công nghệ được giảng dạy qua phương pháp hoàn toàn mới của Học viện NIIT. Phương pháp này giúp giảng viên hiểu rõ các nhu cầu của sinh viên nhằm giúp họ học tập hiệu quả và nhớ được những gì đã học, vì thế được đặt tên LACC (Learning Architecture based on Collaborative Constructivism). Phương pháp giảng dạy độc đáo LACC (Learning Architecture based on Collaborative Constructivism) của chương trình được thiết kế với bạn và nhu cầu của bạn trong tâm trí. Phương pháp này hiểu rằng mỗi người là duy nhất và có cách học tập của riêng mình. Dựa trên sự hiểu biết về quá trình học tập này, phương pháp LACC bảo đảm hiệu quả cao hơn trong học tập.

Các môn học trong chương trình công nghệ được giảng dạy qua phương pháp hoàn toàn mới của Học viện NIIT. Phương pháp này giúp giảng viên hiểu rõ các nhu cầu của sinh viên nhằm giúp họ học tập hiệu quả và nhớ được những gì đã học, vì thế được đặt tên LACC (Learning Architecture based on Collaborative Constructivism). Phương pháp giảng dạy độc đáo LACC (Learning Architecture based on Collaborative Constructivism) của chương trình được thiết kế với bạn và nhu cầu của bạn trong tâm trí. Phương pháp này hiểu rằng mỗi người là duy nhất và có cách học tập của riêng mình. Dựa trên sự hiểu biết về quá trình học tập này, phương pháp LACC bảo đảm hiệu quả cao hơn trong học tập.